เติม Acoin

ท่านสามารถใช้ ACoin เพื่อซื้อสินค้าใน Black Desert

โปรดเลือกจำนวน Acoin ที่ต้องการเติม


กดปุ่ม Prepaid Card เพื่อเติม/ใช้ Linepay / Mpay wallet / True Money Wallet

※ การเติมเงินและซื้อสินค้าทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถคืนเงินได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ ข้อที่ 27 (การขอคืนเงิน Acoin)
※ กรุณาตรวจสอบบัญชีที่ท่านต้องการเติมและจำนวนเงินอย่างละเอียด ขณะทำการเติม Acoin

※ สมาชิก Steam ไม่สามารถเติม Acoin บนหน้าเว็บไซต์ทางการได้ กรุณาเติม Acoin ในเกมผ่านทางเมนู [ร้านเพิร์ล > เติม Acoin]

top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี